Region

South America

Larissa Lima Flores Soares, Pia L र 993 थप व्यक्तिहरू यहाँ आएका छन्
अनुवाद
नक्शा विस्तार गर्नुहोस्

Most popular cities in South America

Attractions in South America

सबै हेर सबै हेर
चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
लोस ग्लासिआरेस राष्ट्रिय निकुञ्ज

लोस ग्लासिआरेस राष्ट्रिय निकुञ्ज अर्जेन्टिनामा रहेको राष्ट्रिय निकुञ

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
माचू पिचू

माचू पिचू १५औं सताब्दीमा कोलम्बियन पूर्वको युगको इन्का साम्राज्यको

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Faro de la Barra

Mnara wa taa wa Barra ni mnara wa taa wa pili kujengwa huko Barra. Wa

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Iguazú National Reserve

The Iguazú National Reserve (Spanish: Reserva Nacional Iguazú) is a n

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Garganta del Diablo

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Theatro da Paz

The Theatro Nossa Senhora da Paz theater, or simply Theatro da Paz

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Perito Moreno Glacier

The Perito Moreno Glacier is a glacier located in the Los Glaciares

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Fort Copacabana

Fort Copacabana (Portuguese: Forte de Copacabana, IPA: ]) is a

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Monument to the Independence of Brazil

The Monument to the Independence of Brazil (Portuguese: Monumento à

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Vista Chinesa

The Vista Chinesa (Chinese Belvedere) is one of the belvederi of Rio

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
लोस ग्लासिआरेस राष्ट्रिय निकुञ्ज

लोस ग्लासिआरेस राष्ट्रिय निकुञ्ज अर्जेन्टिनामा रहेको राष्ट्रिय निकुञ

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Ruins of Jesús de Tavarangue

Jesús de Tavarangue was a Jesuit Reduction located in what is now

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Basilica of Our Lady of Nazareth of Exile

The Basilica of Our Lady of Nazareth of Exile (Portuguese: Basílica

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Teatro Guaíra

The Teatro Guaíra Cultural Centre is a state-run cultural

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Parque das Ruínas

The Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas, or simply Parque das

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Teatro Municipal (Rio de Janeiro)

The Theatro Municipal (Municipal Theatre) of Rio de Janeiro is located

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Floralis Genérica

Floralis Genérica is a sculpture made of steel and aluminum located

See all attractions in

Videos about South America

सबै हेर सबै हेर