Brooklyn Bridge
01:10
Statue of Liberty
03:01
Central Park
04:24
Times Square
04:40

New York, Squared

This summer I had the opportunity to visit New York for two weeks. So i took my camera and shot barely everything. This is the result :)
एक टिप्पणी पोस्ट गर्नुहोस्
द्वारा व्यवस्था गर्नुहोस्:
Vadim I
7 February 2018
Cool video, a bit long.

Tourist attractions shown in this video

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Brooklyn Bridge
United States

Brooklyn Bridge एक पर्यटक आकर्षण हो, New York , United States मा एक

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Statue of Liberty
United States

Statue of Liberty एक पर्यटक आकर्षण हो, New York , United State

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Central Park
United States

Central Park एक पर्यटक आकर्षण हो, New York , United States मा एक Urba

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Times Square
United States

Times Square एक पर्यटक आकर्षण हो, New York , United States मा एक Town