Vinicunca
00:00

Postcard from Rainbow Mountain

By Giovanni Cavallo

Short edit about my journey to the Rainbow Mountain in Cusco, Peru.

Shot on the Sony a6300 and DJI P3P

Music by Luke Atencio licenced through Music Bed

एक टिप्पणी पोस्ट गर्नुहोस्
द्वारा व्यवस्था गर्नुहोस्:
Vadim I
26 March 2020
Looks absolutely surreal!

Tourist attractions shown in this video

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Vinicunca
Peru

Vinicunca एक पर्यटक आकर्षण हो, Uchulujllo , Peru मा एक Scenic