Whitehaven Beach
00:00

Whitehaven Beach, Whitsunday Island - Australia

A series of aerial shots from above Whitehaven Beach, Hill Inlet on Whitsunday Island, in the Whitsunday region of tropical north Queensland, Australia.

Canon 5D Mk III

Tyler Mini Gyro

एक टिप्पणी पोस्ट गर्नुहोस्
द्वारा व्यवस्था गर्नुहोस्:
Vadim I
27 February 2015
Paradise...

Tourist attractions shown in this video

चाहेको सूचीमा राख्नुहोस
म यहाँ छु
भ्रमण गरिएको
Whitehaven Beach
Australia

Whitehaven Beach एक पर्यटक आकर्षण हो, Hayman Island , Australia मा एक